Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Phúc Thái

Du Học - Xuất Khẩu - Cung Ứng Lao Động

TUYỂN 25 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM QUAY LẠI LẦN 2

☘️☘️☘️Công ty Du học – XKLĐ Phúc Thái tuyển TTS Nhật Bản quay lại lần 2: 🍁🍁🍁Mức lương: 180.000 – 200.000 yên/tháng ~ 36 –...

TUYỂN 90 FORM NỮ ĐƠN THỰC PHẨM

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 90 form Nữ, đơn hàng thực phẩm làm việc tại Kagoshima Lương...

TUYỂN DỤNG 06 FORM KỸ SƯ CƠ KHÍ, HÀN

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 06 form Nam, đơn hàng Kỹ sư cơ khí, hàn làm...

TUYỂN 30 FORM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 30 form Nữ, đơn hàng 3 năm chế biến thực phẩm làm...

TUYỂN 15 FORM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 15 form Nam/Nữ, đơn hàng kỹ sư kinh tế làm việc tại...

TUYỂN DỤNG 12 FORM GỖ CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 06 form Nữ + 06 form Nam, đơn hàng 3 năm đơn...

TUYỂN 32 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 32 form Nữ, đơn hàng 3 năm chế biến thực phẩm làm...

TUYỂN 09 FORM DẬP KIM LOẠI

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 09 form Nam, đơn hàng 3 năm dập kim loại làm...

TUYỂN 18 FORM NAM LÀM HÀN ROBOT

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 18 form Nam, đơn hàng 3 năm hàn bán tự động...

TUYỂN 20 FORM ĐƠN HÀNG 1 NĂM LƯƠNG 40 TRIỆU/THÁNG

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 20 form Nam, đơn hàng 1 năm chế biến thực phẩm  tại...

Bài viết mới

TUYỂN TTS NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 36 form Nữ, đơn hàng chế biến chế biến đồ ăn sẵn...

TUYỂN 20 FORM NỮ CHẾ BIẾN NẤM

Công ty Du học – Xuất khẩu lao động Phúc Thái tuyển dụng: 24 form Nữ, đơn hàng chế biến nấm làm việc Hokkaido Lương cơ...

TUYỂN 25 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM QUAY LẠI LẦN 2

☘️☘️☘️Công ty Du học – XKLĐ Phúc Thái tuyển TTS Nhật Bản quay lại lần 2: 🍁🍁🍁Mức lương: 180.000 – 200.000 yên/tháng ~ 36 –...