Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Phúc Thái

Du Học - Xuất Khẩu - Cung Ứng Lao Động

Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
PlayPause
previous arrow
next arrow

留学

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển

労働輸出

教育・研修日本語・スキル・ビジネスマインド・マナー教育

自ら考え、自ら行動できるよう、本人に自分の目標意識を強く持たせ、他の誰でもなく自分の意思で成長し、自分を律して最大のパフォーマンスを発揮できる人材を育成します。初級・中級日本語、現場で使用する実践日本語に加え、意識、考え方など存分に学び働くことができるための意識・能力を育てる教育を行います。 日本語教育だけではなく、日本文化、ビジネスマナー、日本で仕事をするための基本的な規則・ルール、特に5S、報連相、チームワーク、会社全体としての物の考え方の教育、5年後・10年後のキャリアプラン、キャリアアップの方法、信頼・絆の大切さ等の教育も行います。

労働供給

教育・研修日本語・スキル・ビジネスマインド・マナー教育

自ら考え、自ら行動できるよう、本人に自分の目標意識を強く持たせ、他の誰でもなく自分の意思で成長し、自分を律して最大のパフォーマンスを発揮できる人材を育成します。初級・中級日本語、現場で使用する実践日本語に加え、意識、考え方など存分に学び働くことができるための意識・能力を育てる教育を行います。 日本語教育だけではなく、日本文化、ビジネスマナー、日本で仕事をするための基本的な規則・ルール、特に5S、報連相、チームワーク、会社全体としての物の考え方の教育、5年後・10年後のキャリアプラン、キャリアアップの方法、信頼・絆の大切さ等の教育も行います。

語学研修

教育・研修日本語・スキル・ビジネスマインド・マナー教育

自ら考え、自ら行動できるよう、本人に自分の目標意識を強く持たせ、他の誰でもなく自分の意思で成長し、自分を律して最大のパフォーマンスを発揮できる人材を育成します。初級・中級日本語、現場で使用する実践日本語に加え、意識、考え方など存分に学び働くことができるための意識・能力を育てる教育を行います。 日本語教育だけではなく、日本文化、ビジネスマナー、日本で仕事をするための基本的な規則・ルール、特に5S、報連相、チームワーク、会社全体としての物の考え方の教育、5年後・10年後のキャリアプラン、キャリアアップの方法、信頼・絆の大切さ等の教育も行います。

ニュース

Xem video ngay

私たちの顧客

avatar-3

Anh Khoa

Thực tập sinh cơ khí tại Nhật Bản

Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không có điều kiện ăn học tử tế. Tình cờ biết đến chương trình XKLĐ thợ cơ khí sang Nhật Bản của Phúc Thái qua một người bạn, tôi đã đánh liều vay mượn bạn bè một chút tiền để theo học. Hiện tại, tôi đang làm việc tại Nhật Bản được 7 tháng. với mức thu nhập 50tr/ tháng. Phúc Thái đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Triệu Giang

Du học sinh tại Nhật Bản

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước mơ được đặt chân đến Nhật Bản để học tập và làm việc. Ban đầu, rất khó để tôi thuyết phục gia đình đồng ý cho du học. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã dành được học bổng 15tr VNĐ của Phúc Thái. Tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình và đã thành công.

Bà Yamaguchi

Phó hiệu trưởng học viện Matsudo

Chúng tôi tin tưởng Phúc Thái sẽ là một trong những đối tác tốt nhất của chúng tôi trong việc tuyển sinh học viên, các bạn học sinh Phúc Thái rất đặc biệt, tôi tin rằng các bạn ấy sẽ học tập và phát huy tốt những ưu điểm của mình khi sang Nhật Bản

Phúc Thái ー 信念を維持する

あなたの将来の為、私たちにご連絡しますようお願いします。